Podziękowania

PODZIĘKOWANIA DLA POLICJANTÓW KOMPANII PREWENCJI III

Podziękowania dla policjantów za zatrzymanie sprawców usiłowania rozboju na 16-letnim chłopcu.