Podziękowania

UZNANIE ZA WZOROWE ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDU KIBICÓW

Podziękowania od LOTOS Paliwa za wzorowe zabezpieczenie przejazdu zorganizowanej grupy kibiców.