Z życia jednostki

Policjant z OPP w Katowicach wyróżniony Gwiazdą Afganistanu

Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 50 lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w dniu 21 listopada 2014 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach policjant Kompanii Prewencji III OPP w Katowicach sierż. Bartosz SIWIEC uhonorowany został Gwiazdą Afganistanu.

Sierż. Bartosz SIWIEC w roku 2009 w trakcie służby wojskowej w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym przez pół roku wykonywał zadania podczas 5. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Dzisiaj w obecności Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa JAROSZA, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł.insp. Rafała STANKA oraz wielu znamienitych gości Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, policjant za wzorową służbę podczas 5. zmiany PKW odebrał Gwiazdę Afganistanu - polskie odznaczenie pamiątkowe przyznawane przez Prezydenta RP żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Sierż. Bartoszowi SIWCOWI gratulujemy szczególnie mocno i serdecznie również ze względu na to, że doświadczenia wyniesione z misji w Afganistanie przekładają się na bardzo dobre efekty wykonywanych przez niego zadań w policyjnej służbie.