Oddział Prewencji Policji w Katowicach - informacje kontaktowe


 Oddział Prewencji Policji w Katowicach
40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

 

 

   
 

Dyżurny OPP
tel. 47 851 3070, 47 851 3020
fax: 47 851 3014
dyzurny@opp.ka.policja.gov.pl

Sekretariat
tel. 47 851 3050
sekretariat@opp.ka.policja.gov.pl

Dowódca OPP
tel. 47 851 3000
dowodca@opp.ka.policja.gov.pl

Informacje dla mediów
udzielane są przez Zespół Presowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

tel. 47 851 1606, 47 851 1607

          e-mail: policja@ka.policja.gov.pl            

 

Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

E-mail

Telefon miejski
Telefon resort.
Komórka organizacyjna
  rafal.stanek@opp.ka.policja.gov.pl 47 851 3000
 851 3000
 Dowódca Oddziału
 artur.maliszewski@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3001  851 3001  Zastępca Dowódcy Oddziału
 tomasz.ziolkowski@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3051  851 3051  Zastępca Dowódcy Oddziału
  kompania1@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3031  851 3031  dowódca Kompanii Prewencji I
 kompania2@opp.ka.policja.gov.pl 47 851 3032  851 3032 dowódca Kompanii Prewencji II
 kompania3@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3033  851 3033  dowódca Kompanii Prewencji III
  kompania4@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3034  851 3034  dowódca Kompanii Prewencji IV
  kompania5@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3035  851 3035  dowódca Kompanii Prewencji V
  kompania6@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3036  851 3036  dowódca Kompanii Prewencji VI
  wzmocnienie@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3230  851 3230  dowódca Kompanii Wzmocnienia

organizacja@opp.ka.policja.gov.pl

organizacja209@opp.ka.policja.gov.pl

47 851 3008

47 851 3092

851 3008

851 3092

 pomocnik dowódcy oddziału 
Zespołu Organizacji Służby
 szkolenie@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3004  851 3004 pomocnik dowódcy oddziału 
Zespołu Szkolenia
 zaopatrzenie@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3053  851 3053  pomocnik dowódcy oddziału 
Zespołu Transportu Łączności i Zaopatrzenia
 transport@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3054  851 3054  pomocnik dowódcy oddziału 
ZTŁiZ ds. transportu
teleinformatyka@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3002  851 3002  pomocnik dowódcy oddziału 
ZTŁiZ ds. łączności
ambulatorium@opp.ka.policja.gov.pl  47 851 3057  851 3057  Zespół Medyczny